pl
Telefoon: 0412-745074
werk@bjflexpartners.nl
 

Privacy beleid

Voor BJ Flexpartners BV is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt BJ Flexpartners zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop BJ Flexpartners gebruikmaakt van de Persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website (bjflexpartners.nl) en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt kan BJ Flexpartners zowel direct als indirect Persoonsgegevens over u verzamelen. BJ Flexpartners gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen.

De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door BJ Flexpartners gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan BJ Flexpartners uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Wanneer u via deze site Persoonsgegevens aan BJ Flexpartners zendt geeft u BJ Flexpartners daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature.

Uw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan BJ Flexpartners.

Verstrekking aan derden

BJ Flexpartners kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over uw Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Gebruik van Cookies

BJ Flexpartners maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken en het stelt BJ Flexpartners in staat om dienstverlening, inhoud en reclame op u af te stemmen.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Website van derden

Het Privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. BJ Flexpartners draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze derden.

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop BJ Flexpartners omgaat met Persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via werk@bjflexpartners.nl of

Molenstraat 54
5341 GE Oss

Wijzigingen Privacy beleid

BJ Flexpartners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.